Vi byder velkommen til en ny sæson i Mariagerfjord Kirkehøjskole efter en meget coronaramt sidste sæson, til gamle såvel som nye medlemmer. Vi har søgt at sammensætte et bredt program, hvoraf meget stammer fra sidste sæson. Vi bruger igen en hel lørdag på en udflugt, denne gang en kirke- og kunsttur til Vendsyssel. Kunstturen i nærområdet, som nu har været udsat to gange, tilbyder vi allerede i september måned som et ekstraarrangement. Nu håber vi at den kan
gennemføres. Disse ture har der vist sig stor interesse for; det er vi glade for. Ellers er mødedagene sammensat af solide foredrag om formiddagen og mere vekslende programpunkter om eftermiddagen. Se dette års program her.

Mindekorset i Tobberup