Vi byder velkommen til en ny sæson i Mariagerfjord Kirkehøjskole til gamle såvel som nye medlemmer. Vi har som sædvanligt søgt at sammensætte et bredt program, hvor et aflyst programpunkt på grund af sygdom fra sidste år nu realiseres. Der har vist sig stor interesse for vores ture, hvilket vi er glade for. Derfor tilbyder vi en kirketur som et femte arrangement i dette års program. Ellers er mødedagene sammensat af solide foredrag om formiddagen og mere vekslende programpunkter om eftermiddagen.

Se årets program her.

Kristusikon, St. Katharinaklostret, Sinai, 7. årh.