Formål

  • Kirkehøjskolens formål er at formidle livsoplysning. Emner som kirke, tro og det at være menneske er bærende i undervisningen.
  • Dette realiseres typisk igennem 4 temalørdage i løbet af en sæson
  • Mariagerfjord Kirkehøjskole drives på baggrund af tilskud fra provstiudvalget og fra kommunen (Folkeoplysningsloven), ved hjælp af egenbetaling
  • Kirkehøjskolens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer: 2 præster og 5 medlemmer fra deltagerkredsen, som alle vælges på generalforsamlingen.

Vedtægter