Kl. 10.00: Foredrag v. sognepræst dr.theol. Kaj Mogensen, Hurup

”Livet – det dejligste eventyr. Kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab«

H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi »Mit Livs Eventyr«: »Mit Livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste«. Troen på, at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning. Denne tro sættes bestandigt på prøve. H.C Andersen vil fastholde den kristne tro og det kristne håb midt i erfaringen af tilintetgørelse og død. Han tror på, at Bibelen og naturen er Guds åbenbaring. Der er en sammenhæng mellem skabelse og Guds nådige forsyn. Han vil med sin digtning forkynde Guds kærlighed. Han forkynder Jesus som frelser og forsoner, og han betoner sammenhængen mellem Gudstro og etik. For H.C. Andersen er kristendommen ikke et system eller færdige meninger, men liv og glæde.

Kl. 12.30: Lektor Ole Bent Larsen læser H.C. Andersen-eventyr

 

Kl. 13.30: Generalforsamling

 

 Forrige arrangement

Oversigt