Kl. 10.00 Foredrag v. fhv. højskoleforstander og præst Aage Augustinus, Odder:

“Grundtvig og folkeoplysningen”

Grundtvigs betydning for eftertiden er utrolig vidtrækkende – langt mere  vidtrækkende end de kredse og bevægelser, der kalder sig grundtvigske. Man kan  med nogen ret påstå, at de fleste danskere (med eller mod deres vidende) er påvirket  af grundtvigske tanker. Dansk kultur, pædagogik, politik og kirkeliv ville ikke have  været det samme uden ham. Med en vis ret kunne man kalde ham dansk kulturs  væg-til-væg tæppe. 

Foredraget vil med udgangspunkt i Grundtvigs liv og værk søger at indkredse det grundlæggende og blivende i hans tænkning. Især hans tanker om folkeoplysning vil blive behandlet. Vi vil følge folkeoplysningens vej til højskolerne, siden til  oplysningsforbundene, og sidst, men ikke mindst, vil vi se på folkeoplysningen i  lyset af en globaliseret verden.

Kl. 12.30

synger vi Grundtvig-salmer sammen med sognepræst Anders Tranholm Bjerg og organist Winni Steinicke, Hobro.

Kl. 13.30

Generalforsamling.

Næste arrangement 

Oversigt