Kl. 10.00: Foredrag v. fhv. lektor Hanne Christiansen, cand.mag. i historie,  latin og oldtidskundskab, Ålborg:

”De kristne kirker”

Den kristne kirke har næsten fra begyndelsen været præget af splittelse. I 325  fik man løst det første problem om Jesus er guddommelig, og nogle år senere fik  man også fastslået at Helligånden er guddommelig og i 431 fastslås at Maria er gudeføderske. Dermed burde alle stridigheder være løst. Men det var de ikke. I  slutningen af 500-tallet lægges grunden til den senere strid inden for den katolske  kirke. Her vedtager den vestlige kirke filioque, at Helligånden udgår fra både faderen og sønnen. Og i 700-tallet kommer ikonoklasmen til i den østlige kirke.  I 1054 kommer det endelige brud mellem den katolske kirke og den ortodokse  kirke. Hvad forårsager dette brud? Hvad er forskellene på de to kirker? Hvad er  karakteristisk for den ortodokse tro og kirkegang? Med Luther kommer endnu et  brud med den protestantiske kirke.

Det er nogle af de emner, der vil blive omtalt i foredraget.

Kl. 12.30

fokuserer Hanne Christiansen sammen med lektor Ole Bent Larsen  specielt på den ortodokse kirke gennem foredrag, videoklip, ikoner m.m.

Næste arrangement 

Oversigt