Kl. 10.00 Foredrag v./ fhv. lektor Hanne Christiansen, cand.mag. i historie, latin og oldtidskundskab, Ålborg:

De kristne kirker og deres ikonografi

Den kristne kirke har næsten fra begyndelsen været præget af splittelse. I 325 fik man løst det første problem, om Jesus er guddommelig, og nogle år senere fik man også fastslået, at Helligånden er guddommelig, og i 431 fastslås, at Maria er gudeføderske. Dermed burde alle stridigheder være løst. Men det var de ikke. I slutningen af 500-tallet lægges grunden til den senere strid inden for den katolske kirke. Her vedtager den vestlige kirke filioque, at Helligånden udgår fra både faderen og sønnen. Og i 700-tallet kommer ikonoklasmen til i den østlige kirke. I 1054 kommer det endelige brud mellem den katolske kirke og den ortodokse kirke. Hvad forårsager dette brud? Hvad er forskellene på de to kirker?

Foredraget vil på baggrund af billeder følge ikonografien i de forskellige perioder helt op i renæssancen.

Kl. 12.30

Kl. 12.30 fortæller Hanne Christiansen videre om Kejser Konstantin den Store, som gjorde kristendommen til statsreligion i Romerriget.

Forrige arrangement – Næste arrangement

Oversigt