Kl. 10.00 Foredrag v./ lektor phd Kirstine Helboe Johansen, Aarhus Universitet:

“Kirke i forandring”

De seneste 20-30 års kirkeliv har været præget af stor kreativitet og iderigdom. Et sandt væld af nye gudstjenesteformer er dukket op: spaghetti-gudstjeneste, meditationsgudstjeneste, Halloween-gudstjeneste, ligesom der udvikles nye kirkelige aktiviteter på kanten af gudstjenesten så som babysalmesang, demenssalmesang og pilgrimsvandring. Foredraget vil beskrive og kaste lys over dette væld af nye praksisformer: Hvad kendetegner dem? Hvorfor arbejder de lokale kirker på den måde? På den baggrund lægges op til en debat om, hvordan dette udfolder sig lokalt, og hvordan det opleves hos jer.

Kl. 12.30

Sangeftermiddag v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg og Winni Steinicke.

Kl. 13.30

Generalforsamling.

Forrige arrangement – Næste arrangement

Oversigt